אמא אדמה - מטפלים, מיסטיקה, רוחניות
מיסטיקנים - ייעוץ מיסטיקה בטלפון בקו המומחים של פורטל אמא אדמה

דף הבית מיסטיקנים מאמרים מטפלים סדנאות וקורסים אמא אדמה TV פורומים אירועים בלוגים בניית אתרים

יהדות מאת הרב אריה קרן:
ברית מילה   תפילין   מעשר   קריאת שמע   ביכורים   נטילת ידיים   לא תחמוד   שנאת חינם
אהבת הנותן למקבל   מערת המכפלה   לשון הרע

חזרה לדף יהדות וקבלה

-line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)

אהבת הנותן למקבל / הרב אריה קרן

אריסטו, הפילוסוף היווני, חקר תופעה ידועה: מדוע כאשר אדם מעניק דבר מה לזולתו, הנותן אוהב את המקבל יותר מאשר המקבל את הנותן, בעוד שההגיון היה מחייב שהמקבל יאהב את הנותן יותר מאשר הנותן את המקבל, שהרי לרשותו של המקבל התווסף משהו ומהנותן הוא נחסר?!

כמו כן, נשאלה השאלה: מדוע הנותן נהנה לתת, יותר מאשר המקבל נהנה לקבל? את שיאה של תופעה זו אפשר לראות במערכת היחסים שבין הורי לבניהם (עיין דעת תורה, פרשת שמיני).

לשאלתו ניתנו מספר תשובות:

א. כיון שהאדם נברא ב"צלם אלוקים" הוא דומה בהיבט מה לבורא העולם כמו שהבורא יתברך רק נותן לברואיו ואינו מקבל מהם, כך גם האדם בעל "צלם אלוקים" חש הגשמה עצמית כאשר הוא נותן, ומרגיש הרגשה לא נוחה ובושה כאשר הוא אמור לקבל מהזולת, משום שהדבר מנוגד לחלוטין לדרכו של הבורא שאינו מקבל כלל.

ב. הרב דסלר זצ"ל בספרו "מכתב מאליהו" (קונטרס החסד), ניסח כך נושא זה: "יותר ממה שהנתינה באה בעקבות האהבה, האהבה באה בעקבות הנתינה".

כלומר, בהתבוננות שטחית בקשר שבין האהבה לנתינה, נראה שכאשר אוהבים מישהו מעניקים לו את צרכיו ונותנים לו את מבוקשו, אמנם הדבר נכון, אבל עוד יותר מכך, האהבה באה בעקבות הנתינה כאשר נותנים לזולת, מתפתחת אהבה של הנותן כלפי המקבל. כיון שאדם אוהב את עצמו, הרי הוא אוהב גם את מה שיש לו משלו אצל הזולת. זאת אומרת, שאת הזולת הוא אוהב באמצעות חלק ממנו המצוי במקבל, וככל שאצל הזולת יהיו יותר דברים משל הנותן, כך תרבה אהבתו של הנותן למקבל. למעשה זו היא אהבה אנוכית, אך הפעם היא אנוכיות חיובית.

מכאן נובעת, במידה רבה, אהבת ההורים לילדיהם ואהבת בני משפחה אלו את אלו. תהליך זה מצוי לא רק בין אדם לאדם, אלא אף אצל החקלאי האוהב את הפירות שטרח רבות לגדלם. כמוהו הבנאי, אוהב את הבית שבנה והשקיע בו את כוחו, מרצו ותבונתו.

אריסטו, אף הוא השיב על שאלתו, באומרו: הסיבה שהנותן אוהב את המקבל יותר מאשר המקבל אוהב את הנותן, נובעת מכך שבעוד שהנותן העניק רק "נחושת" (פרוטה) לעני, העני נתן מעלה לנותן, מעלה שנחרתה באישיותו בעקבות קבלת הנזקק את הפרוטה ממנו, כלומר, נכון הוא שבידו של העשיר אין כבר את הפרוטה והיא נמצאת כרגע בידו של העני, אך הוא זכה בדבר הרבה יותר גדול באישיותו של העשיר יש כרגע יותר מאשר בידו של העני התעלות אישית, שהוא השיג בעקבות תמיכתו בעני. לכן העשיר אוהב את העני יותר מאשר העני את העשיר שהרי קיבל יותר.

ד. כיון שאדם מטבעו הינו גאוותן, הרי הוא חש בנעימים באותם מצבים שבהם יש ביטוי לעוצמתו וגדלותו. חולשתו והזדקקותו של המקבל לנותן, מקנה לנותן הרגשת עוצמה. היא התחושה שהוא נכסף לה.

האם בכל מקרה הנותן נהנה לתת?

האם בכל מצב הוא גם אוהב את המקבל?

האם בכל מקרה המקבל מתבייש לקבל?

לכשנתבונן בתהליכי הקבלה והנתינה, נגלה שלעיתים התוצאה תהיה הפוכה. נוכל לגלות מקרים שבהם דוקא הנתינה יוצרת מועקה וסבל נפשי לנותן, והקבלה יכולה להוות מקור להנאה. משום שכל הנאמר לעיל, על ההנאה הנגרמת לנותן בנתינתו, אינו אלא כאשר הוא מעניק בהתנדבות ומרצונו העצמי. או אז הנתינה מהווה ביטוי לגדלותו, ליכולתו ולעוצמתו.

לעומת זאת כאשר מחייבים אדם לתת, הנתינה בכפיה מבטאת את קטנותו, אפסותו וחוסר השליטה שלו, שהרי אין משאירים לו דעה וזכות החלטה על דברים שלכאורה שייכים לו גופו, אישיותו ורכושו.

אפשר להבחין בכך אצל אנשים רבים שאינם נענים לבקשות עזרה של בן זוגם, אולם הם ממהרים לעזור לקרוב משפחה, או לשכן הפונה בבקשת סיוע. זאת משום שפניית בן הזוג לעזרה, נתפסת כחובה ולעיתים אף כנטל, ועל כן בקשתו אינה ממריצה לעשייה, בעוד שהעשייה עבור השכנים נעשית במסגרת התנדבותית (ואולי מביאה קצת יוקרה) ולכן יש בה המרצה להיענות לבקשה.

האם בכל מצב המקבל מתבייש  לקבל?

מתברר שכאשר המקבל נצרך ונסמך על טובתו של הזולת, הוא חש את קטנותו היחסית, הוא סובל מחוסר עצמאות, דבר ראשוני שאדם זקוק לו. לעומת זאת, כאשר מעניקים לו חפץ כמתנה והוקרה על פעולה שעשה, לא רק שאין בקבלת החפץ הרגשת בושה וכשלון, אלא היא אף משרה תחושת גאווה. לכן ככל שהמתנה תהיה גדולה יותר, כך תגבר עמה ההנאה, משום שהחפץ ניתן לא כסיוע לאדם המצוי במצוקה, אלא דווקא כהוקרה והכרה בגדלותו ויכולתו של המקבל, ועל כך שהוא הוציא את נותן המתנה ממצוקתו.

לסיכום פרק זה מתברר, שלכשנבדוק את צפיותיהם של בני אדם, נבחין שכל אדם מעוניין שנתינתו לזולת תהיה אך ורק כאשר יזדמן לו להעניק בהתנדבות, ללא כפיה, ולקבל רק מתוך הוקרה על פעליו ולא כסיוע למצוי במצוקה.

 

ההשפעה הרגשית של הנתינה והלקיחה

על פי  עקרונות אלה ניטיב להבין את מערכת יחסי הגומלין בנישואין את הקשיים ואת הדרך להפחיתם.

הקשר המעשי בין בני זוג, נרקם באמצעות עזרה בסיפוק הצרכים ההדדיים. כתוצאה מכך נקשרים בני הזוג גם בקשר רגשי, המתרגם את נכונותו של הזולת לתת, להיבט רגשי שותפי לנישואין מעריך אותי, רוצה שאהיה שותפו שהרי הוא מוכן להקריב משלו, למעני.

במערכת זו, כמו במערכת חברתית, נעים לקבל מתוך תחושה של הערכה ומעיק לקבל מתוך הרגשה שבן זוגי "עושה לי טובה". כמו כן קל לתת מתוך נכונות והתנדבות, ומכביד כשצריך לתת מתוך חובה.

כדי לבנות מצב אידיאלי שבו בני הזוג יחושו בטוב במערכת היחסים ביניהם, יש ליצור מירקם תקשורת, שבו מבקש הסיוע יעניק תחושה לנותן שהוא אינו רואה אותו כחייב, אלא כמתנדב, ולכן הוא מבקש שיעשה לו טובה, והמסייע יעניק למקבל תחושה שעשייתו נעשית מתוך תחושה של חובה, ולא כעשיית טובה והתנדבות.

אם נעקוב אחר מפגש בין פקיד קבלה, לבין הפונים אליו, נבחין בקשר מעניין בין החובה להתנדבות. לעיתים נתקלים בפקיד מתנשא, המתנהג כ"מלך בגדוד". הוא אינו מחייך, מעיר הערות לפונה אליו ואף לאלה שניצבים בתור, מרחוק. בין הפונים נוכל להבחין באדם אדיב האומר לפקיד מילות תודה והוקרה על עזרתו.

הפקיד המופתע מחייך, ומגיב "עשיתי רק את חובתי"

"לא", אומר הפונה, "אתה קמת וטרחת באופן מיוחד".

"אין זה שום דבר", משיב הפקיד, "חובתי לשרת אותך, לשם כך אני יושב כאן, ועבור זה אני מקבל תשלום".

כלומר, הענקת תחושת התנדבות לפקיד , גרמה לכך שהוא מוכן לראות את עצמו בתפקיד של משרת את קהל הפונים אליו. עד כאן הובהר כיצד לתת וכיצד גם לקבל כעת נמשיך לצטט בנושא חשוב לא פחות וזה הפרגון המחמאות שיש להם נטל לא קטן בחיי הנישואין.

לא פעם בן זוג מבחין, ששותפו לנישואין ממתין ומצפה למילה טובה, למחמאה, ליחס חמים, אך הוא אומר לעצמו: "אני רוצה לומר, אך המילים אינן יוצאת מפי". כל זאת בקשר נישואין ארוך, הקושר שני בני אדם לעשות שנים של חיי שותפות, שבני הזוג מצויים בהן יחד שעות רבות, והשאיפה לקבלת יחס רגשי אינה מרפה מהם, ואף אינם מתרגלים להשלים עם חסרונו.

כמו כן יש לזכור, שאחת התחושות החזקות ביותר שהאדם זקוק להן, היא תחושת הביטחון העצמי בעיני עצמו ובאותה מידה בעיני הסובבים אותו. תחושה זו אומרת לו: אני מצוי בחברה תומכת ומגינה. אולם, בעוד שהסיכוי לקבל מהחברה הסובבת את תחושת ה"ביחד" קלוש, מתרקמת צפייה חזקה יותר לקבל תחושות אלה מהאדם הקרוב ביותר. אך כאשר גם מבן הזוג אין מקבלים תמיכה זו, חש אותו אדם תחושת אכזבה מהמערכת הזוגית.

מנסיון במפגש עם בני זוג מתגלה, שכמעט כל בעיה הקיימת ביניהם, נוצרה עקב אי הענקת רגשות, או אפילו אם לא מכך נוצרה, היא הועמקה כתוצאה מחסר הבעת ברגשות. כלומר, בעיה כלכלית או רפואית שמשפחה נקלעת אליה עשויה להקשות על הזוגיות, זאת רק במשפחה שאין בה הענקה קבועה של רגשות, במקרה כזה הקשיים ירופפו את הקשר שבין שני השותפים לנישואין. לעומת זאת במשפחה שיש בה נתינת יחס והערכה, הקשיים מהדקים עוד יותר את הקשר שבין בני הזוג והופכים אותם לשותפי גורל.

בעלי המוסר רואים את העני כאב טיפוס לנזקק, וכל אדם נחשב לנזקק בתחומים מסויימים, ולא רק הזקוק לכסף:

האשה היא העניה של בעלה היא זקוקה לו.

הבעל הוא העני של רעיתו הוא זקוק לה.

הילדים הם העניים של הוריהם הם זקוקים להם.

לכן אותם העקרונות, הנאמרים בעני הזקוק לכסף, חלים על כל מערכת סיוע, שהנזקק צריך לה. ואכן בכל אדם הזקוק לעזרה נגלה, שהצורך שלו בתמיכה רגשית גדול יותר מהצורך בסיוע טכני וגשמי.

הדבר בולט במערכת המשפחה" הבעל עמל קשות בעבודתו, אולם מלווה אותו הרגשה שמאמציו אינם עבור עצמו, אלא בעיקר לצורך רעיתו ובני משפחתו. האשה עמלה רבות בבית ולעיתים קרובות גם מחוצה לו, ומלווה אותה ההרגשה שהיא עושה זאת עבור בעלה ומשפחתה. כלומר, למעשה, כל אחד משעבד את גופו וכל זמנו, עבור בן זוגו. אך בנתינת עידוד מילולי לזולת הם קמצנים. אף על פי שנתינת המחמאה קלה ואינה מעייפת מבחינה גופנית.

קפיאת המערכת הרגשית מנומקת, לכאורה, בהסברים ערכיים:

"זה  לא אני".

"אינני מסוגל לומר את מה שאיני חושב עליו".

"אינני מסוגל לשקר לבן זוגי"

"מדוע אשבח את בן זוגי בדברים שלהערכתי אינם מגיעים לו".

"כל מה שבן זוגי עושה עושה כל אדם נשוי, ואין מגיעה לו הערכה מיוחדת על כך".

"אם צריך לשבח, מדוע הוא אינו משבח אותי".

תגובות אלו אינן מבטאות חיפוש אמת, אלא מאפיינות את רצונו של אדם להשאיר את נפשו לעצמו ואת חוסר נכונותו להעניק לזולת דבר שאין אישי יותר ממנו נשמתו.

זכו שכינה בינהם לא זכו אש אוכלתם

 

נצטט בהקדמה מאמר מהספר הבית היהודי.

בין הפעולות החשובות ביותר שעל כל יהודי לעסוק בהן, מצויה החובה להביא שלום בין אדם לחברו ולהשכין שלום בין איש לאשתו. חז"ל אף מבטיחים לעושה כן שיזכה לקבל את פירות שכר פעולתו כבר בעולם הזה, בעוד שהקרן קיימת לו לעולם הבא.

בשפע הרב שהביא הבורא לעולם בדור האחרון, הודפסו ספרים תורניים שלא ראו אור בעבר, וביניהם יצאו לאור גם ספרים רבים העוסקים בנושא שלום בית. תרומתם של ספרים אלה רבה ביותר, עקב החסימה הרגשית שיש לבני זוג להתייעץ בנושאי המשפחה ולהחשף בפני אנשי מקצוע, עתה ניתנת בידם האפשרות ללמוד את הנושא באופן אישי מתוך הכתב, לעיין בסוגיה מורכבת ולמצא דרכים ומסילות לשפר את מערכת הזוגיות, גם אם היא תקינה.

יתירה מכך כמעט כל נושא תורני וחינוכי נלמד במוסדות החינוך כדי להכשיר את החניך לקראת התמודדותו עם מסגרות החיים בתקופת בגרותו, בעוד שאת מקצוע הנישואין אין כמעט לומדים, על אף שהוא המקצוע הממושך והמורכב ביותר שאדם נתקל בו. מכאן החשיבות שבספרי הדרכה העוסקים במקצוע הנישואין.

כדי להבהיר את החשיבות של לימוד נושא הנישואין, מן הראוי לציין, שרוב רובם של קשיי הנישואין אינם נובעי מרוע לב או מתכונות רעות, אלא מחוסר ידע בסיסי בנוגע להכרת אדם את עצמו, דבר שתנועת המוסר והחסידות בקשו להשלים. אף על פי כן בודדים הם האנשים המכירים את עצמם, ועוד פחות מכך מכיר אדם את תכונות בן המין השני. זאת למרות שרובם של בני האדם סבורים שהם מכירים לפחות את עצמם, ואת המניעים האמיתיים לפעולות רבות שהם עושים. בנוסף לחוסר ידע בסיסי זהום מעטים הם היודעים את הטכניקות הנכונות, והדרכים הטובות והיעילות שבהן יש לנקוט כדי להמריץ את בן הזוג ולהקל עליו לבצע את תפקידיו מתוך רצון עצמי ונכונות רבה.

יש צורך להדגיש זאת, משום שרבים מקרב הנשואים נוטים לחשוב שקשיי נישואיהם נובעים רק מרוע לבו של בן זוגם, ולכן קשה יהיה לשנות אותו. הם נוטים להתייאש מנסיון ללכת לקראתו ולהבין את מניעיו, כדי ליצור מצב שגם הוא ילך לקראתם ויהיה קשוב למשאלות המוצגות בפניו. לעומת זאת, אם יתברר להם שההתנהגות השלילית נובעת בעיקר מחוסר ידע, אזי האפשרות שהמצב במשפחה יכול להיות שונה ומשופר יותר, יקל על חיי המשפחה ויביא אותם לחפש דרך לשיפור.

עובדה היא, שאנשים רבים שהשתתפו בהרצאות בנושאי הנישואין, או קראו מאמרים בנושא, דיווחו על שיפור התנהגויות מסויימות כלפי בן הזוג, ובמקרים רבים הדבר הביא להצטמצמות ניכרת של סבל אישי מתמשך, או שריגשותיהם כלפי בן הזוג פחות העיקו עליהם, לאחר שהבינו שהקשיים בנישואיהם רגילים והתכונות המפריעות המצויות בבן זוגם מצויות בכל הגברים או בכל הנשים, ואינם משום שהוא אישית לוקה באון יחודי במגרעות שהובחנו.

כמעט כל אדם נשוי מכיר את בן זוגו בשתי פנים פעם הוא נראה כמלאך, ופעם הוא נראה פחות מאדם. חכמת הנישואין היא להביא את בן הזוג לכך להיות יותר ויותר נעלה. אולם במקום ליטול יוזמה ולהמריץ אותו לכך, בני זוג פועלים בשיטת הנגרר הם אומרים לעצמם: אם הוא יתנהג אלי יפה, אני אעשה עבורו אף מעל ומעבר למה שהוא מצפה. כלומר, קודם כל שהוא יתייחס יפה ורק לאחר מכן אשיב לו כגמולו הטוב.

תהליך זה אינו מתרחש. כיון שכל אדם סבור שהוא מעניק לשותפו לנישואין יותר ממה שהוא מקבל ממנו, וגם מה שהוא מקבל הוא מובן מאליו. לכן, כל נתינה של בן הזוג תתקבל רק כהחזרה מועטית לעומת החוב שהוא חייב עדיין, ומתוך כך אף פעם הוא לא יבלוט בנתינתו. לכן לא תיווצר סיבה מספקת כדי להשיב לו את הכפל כפליים שהובטח ברגשות.

אדם רציני ירא שמים המעוניין ליטול יוזמה ולשפר את התקשורת והיחסים ההדדיים במשפחתו, מן הראוי שישתחרר מכבילתו להתנהג עם הזולת רק לפי איך שהלה מתנהג עמו. במקום לצפות, יטול יוזמה כדי להביא את בן הזוג לפעול בצורה חיובית ותורמת לחיי המשפחה וזאת ע"י נתינה רבה ושיחה יעילה, כדי להמריץ אותו להתייחס בהתאם למצופה ממנו.

 

 

זכו שכינה בינהם

נאמר בתלמוד: דרש רבי עקיבא: איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו אש אוכלתן (סוטה יז).

ושמעתי פירוש נפלא על זה שהרי אם נתבונן במילים איש ואשה בשניהם יש אות א ואות ש שזה יוצא אש ובאיש יש גם כן אות י ואילו באשה אות ה וביחד זה  יה שמו של הקדוש ברוך הוא ולכן הפירוש איש ואשה זכו שאם הם זכו אז שכינה בניהם כלומר היוד באיש וההא באשה, וזהו שכינה ביניהם. וכשלא זכו אז הקדוש ברוך הוא מוריד את שמו מוציא את היוד מהאיש ואת ההא מהאשה ואז נשאר בשניהם אש וזה לא זכו אש אוכלתן.

ועל דרך זה גם כן שמעתי שהרי זוג שיש בניהם שלום בית אז הם ביחד אם נתבונן, במילה ביחד יוצא בגימטריה 24 ואילו גט היא 12 בגימטריה, ולכן ה גט הוא מפריד חוצה את ה ביחד לשנים ועוד גם בא-ב הוא חוצה שהרי האות לפני ג הוא אות ב ואחרי ג הוא ד וכן באות ט של גט האות לפני ט יוצא ח ואילו האות שאחרי ט היא  י ואם נחבר  ב-ד-ח-י יוצא לנו ביחד, כלומר: שהמילה גט חוצה גם במספר וגם בא,ב.

 

ויפל ה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעותיו ויסגר בשר תחתנה ויבן ה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם (בראשית ב, כא-כב).

סדר בריאתה

וכך היה  סדר בריאתה. בהיות אדם הראשון בהר המוריה, באותו המקום שבו נבנה בית המקדש, הפיל עליו הקב"ה תרדמה עזה, ובהיותו שקוע בשינה לקח אחת מצלעותיו מן הצד הימני. ודעו כי יש לאדם ט"ו צלעות בכל צד. וזה שנטל הקב"ה היה הי"ג וממנו יצר האשה. ויש אומרים שאדם הראשון נוצר בצלע אחד מיותר כדי שממנו תיברא האשה וכך לא יחסר לו אבר אחד. והטעם שהפיל תרדמה על האדם הוא כדי שלא יראה כיצד נבראת מחתיכת בשר ולא תתגנה עליו. מיכאן לומדים הנהגה מבורא עולם שלא לעשות דברים מאוסים ומגונים כדי שבן הזוג לא יגאל לכן תמיד חשוב להיות נקים מנומסים ונוחים.

ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת (ב, כג) על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבר באשתו והיו לבשר אחד (בראשית ב, כד).

ר"ל בפעם הזאת נבראה האשה מאחת מצלעותיו. ומכאן ואילך יהיה להיפך שהאדם יברא בתוך בטנה של האשה.

עם פירוש אפשר, להבין שהיתה עוד אישה לאדם לפני חוה, אך היה עצוב בחברתה כי היתה אשה רעה ולכן גם שמה לא מוזכר בתורה. כי בתורה לא מוזכר שמות של נשים רעות, אנו למדים מפ"ס זה שהאדם אומר "הפעם זה עצם מעצמי בשר מבשרי לזאת אקרא אשה". ויש לשאול מה זאת הפעם? מכאן אנו למדים שהיתה עוד אשה שהאדם לא  יסתדר איתה והאישה הנוכחית חוה שהיא עצם מעצמיו ובשר מבשרו, לכן הוא מרגיש שייכות חזקה בדם ובנפש לאשתו חוה. ואומר בסוף הפס "לזאת אקרא אישה", אך פרוש זה עפ"י הסוד והפשט הוא מה שקיבלנו מחז"ל הקדושים שעברו מדור לדור שהאישה הראשונה בעולם היתה חוה בלבד. ויש לצרף פס זה למה שנאמר בזוהר הקדוש שאשה הוא פלג גופה וזה אומר החצי השני של בעלה ועליו לאהוב אותה ולדאוג לה כגופו והתורה לא ביקשה מהאדם לאהב את אשתו יותר מגופו כי זה בקשה שמעל לגדר הטבע. כי אין האדם יכול לאהוב מישהו או משהו אחר יותר מעצמו.

לכן כאשר אדם מרגיש את אשתו וחש לצרכיה זאת אהבה בשלמות כמו שאמר האדם הראשון "הפעם זאת עצם מעצמי בשר מבשרי לזאת יקרא אשה" כאשר בני הזוג מרגישים אחד את השני מבחינת האדם הראשון אז הם יהפכו לאחד וכח הנתינה יהיה הדדי. וזה מה שכתוב בהמשך הפסוק על כן איש  יעזוב את אביו ואת אימו וידבק באישתו ויהיו לבשר אחד אך כאשר בני הזוג אינם חשים לרגשות ולצרכיהם של הצד השני אז ישנו הפרדה חילוק בין בני הזוג שהופך את חיי הנישואין לא לברית אחים אלא להסכם גשמי ומטופש שתוצאותיו אינן מניבות פירות משובחים במקרה הטו,ב ובמקרה הלא טוב זה גירושין דיכאון משבר כלכלי חינוך ילדים קלוקל וכו.

חיי נישואין מוצלחים זה שבני הזוג משלימים אחד את השני ומחפשים להעניק אחד לשני ללא תמורה ומבלי להרגיש ניבגדים או נחותים לכן אלמנה זה נוטריקון אל-מנה הקב"ה לקח את הבעל לחיי העולם הבא ומנה אותו לשנים בלשון הזוהר הקדוש פלג גופה חצי גוף. ונבאר כיצד אפשר לתת ולהשלים אחד את השני במאמר שלוקט מהספר העצום הבית היהודי של הרב שמחה הכהן.

מאת הרב אריה קרן,
hrikeren@netvision.net.il
מתוך האתר "רבי"
www.rabi.co.il

-line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)line1.jpg (1341 bytes)

יהדות מאת הרב אריה קרן:
ברית מילה   תפילין   מעשר   קריאת שמע   ביכורים   נטילת ידיים   לא תחמוד   שנאת חינם
אהבת הנותן למקבל   מערת המכפלה   לשון הרע

חזרה לדף יהדות וקבלה

לראש הדף
 

תחזית אסטרולוגית שבועית

לקבלת תחזית
אסטרולוגית
שבועית למייל,
אנא מלא/י את הפרטים:

שם:

דוא"ל:

לוחות:
מטפלים
סדנאות
כיתות להשכרה
ספא
צימרים
קליניקות להשכרה
מוצרים למטפלים
ספרי רוחניות ומיסטיקה 
מתקשרים 
מאמרים:
אסטרולוגיה
דמיון מודרך
הומאופתיה
פירוש חלומות
מדיטציה
רפואה משלימה
רפואה סינית
נומרולוגיה
תקשור
  תחומים נוספים
פורומים:
פורום אימון אישי
פורום הומיאופתיה
פורום הילינג
התפתחות רוחנית
פורום זוגיות
פורום חלומות
פורום כירולוגיה
פורום מודעות עצמית
פורום נומרולוגיה
פורום פאנג שואי
פורום פרחי באך
פורום קלפי טארות
פורום קריסטלים
פורום רייקי
פורום ריפוי בתקשור
פורום רפואה סינית
פורום תטא הילינג
פורום תקשור
 

אודותיצירת קשר הפוך לדף הבית | תקנון פרסום | בניית אתרים, עיצוב אתרים | פרסום מאמרים


פורטל אמא אדמה    www.ima-adama.co.il
עידן חדש - העידן החדש, ניו אייג', רוחניות, מיסטיקה, רפואה משלימה - אלטרנטיבית

הזכויות והאחריות על המאמרים והפרסומים בפורטל חלים על הכתבים והמפרסמים בלבד.
השימוש באינפורמציה המפורסמת בפורטל "אמא אדמה" הוא על אחריות המשתמש/ת בלבד.
כל הזכויות שמורות  2013-2002

www.BDN.co.il    |   USA Business Directory - Get Your Free Listings - www.USBDN.com